Повивање

Повивањето е можеби една од првите задачи што ги имаат сите родители, кое се повторува, навидум, бесконечно многу пати во првите месеци од животот на нашите најмали. Имајќи предвид дека бебињата и децата минуваат 24 часа во денот во контакт со пелената, неопходно е да се погрижиме таа да биде сигурна, нежна за нивната кожа, но истовремено и практична за родителите. Поаѓајќи од ова, ние ги создадовме нашите пелени и подлоги за повивање, за да осигуриме врвна заштита и хигиена при секое повивање!

Пелени

Помеки, без странично протекување, потенка и подобрен анатомски облик, поголема еластичност, аеро - пропустливи, подобрена апсорпција.

...
4
Подлоги за повивање

Oвозможуваat промената на пелените да се одвива во хигиенски услови, истовремено заштитувајќи ги површините на кои се повива бебето.

...
1